Naším posláním je zlepšit kvalitu života klientů
a poskytnout jim důstojné prostředí pro život.

Snažíme se, aby se lidé v našich zařízeních cílili bezpečně, příjemně, zkrátka jako doma.

Aktuality